Βιοψία Μαστού Κατευθυνόμενη με Μαγνητικό Τομογράφο

Η Ευζωία σε συνεργασία με τη Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, ανέπτυξε τις εξειδικευμένες υποδομές της τελευταίας και προσφέρουν πλέον τη δυνατότητα διενέργειας βιοψιών καθοδηγούμενων με μαγνητικό τομογράφο. Τη συγκεκριμένη διαγνωστική πράξη, μέχρι σήμερα, παρείχε στη χώρα μας μόνο ένα ιατρικό κέντρο στην Αθήνα.

Η χρησιμότητα και η σημαντικότητα, στη διαγνωστική και επεμβατική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, της κατευθυνόμενης βιοψίας με μαγνητικό τομογράφο, τυγχάνει συνολικής αναγνώρισης από τους εξειδικευμένους ιατρούς και ιατρικούς οργανισμούς.

Οι περισσότερες βλάβες που ανιχνεύονται, με τη ψηφιακή μαστογραφία και τη μαγνητική μαστογραφία, εντοπίζονται και υπόκεινται βιοψίας με το στοχευμένο υπερηχογράφημα. Παρουσιάζεται όμως ένας σημαντικός αριθμός βλαβών που δεν ανιχνεύονται. Στην περίπτωση αυτή, για τον εντοπισμό τους, κρίνεται αναγκαία η χρήση της κατευθυνόμενης βιοψίας υπό μαγνητικό τομογράφο.

Για το λόγο αυτό άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Απεικόνισης του Μαστού, έχει εκδώσει σχετική κατευθυντήρια οδηγία. Η οδηγία αυτή προσδιορίζει, ότι κάθε ιατρικό κέντρο που διενεργεί εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας μαστού θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί και κατευθυνόμενες βιοψίες με μαγνητικό τομογράφο. Διαφορετικά, θα πρέπει να είναι σε άμεση συνεργασία με άλλο κέντρο που θα εκτελεί τις επεμβάσεις αυτές.