ΕΥΖΩΙΑ

H Ευζωία δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, διάγνωσης, έρευνας και προληπτικού ελέγχου.

Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της, υιοθέτησε και προώθησε τις πλέον σύγχρονες και καινοτόμες ιατρικές και επιστημονικές διαγνωστικές μεθόδους και αξιοποιεί τις νέες συμβατικές και διαδικτυακές τεχνολογίες ιατρικής επικοινωνίας μεταξύ ιατρών, παρόχων υγείας, ασθενών και του ευρύτερου κοινού.

Μέχρι σήμερα, συμμετέχει στην λειτουργία ενός δικτύου ιδιωτικών ιατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων απεικονίσεων.

Η Ευζωία απαρτίζεται από μία ομάδα εξειδικευμένων ιατρών και στελεχών υγείας. Οι άνθρωποι της εταιρείας ξέρουν, θέλουν και μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στοχευμένα, άμεσα και αξιόπιστα.

Η Φιλοσοφία μας – Πρότυπη διάγνωση, συνεχής εκπαίδευση

Στην Ευζωία, επικεντρωνόμαστε στην έγκυρη, στην ασφαλή διάγνωση και στην ολοκληρωμένη υποστήριξη στον τομέα της πρόληψης.

  • Η συνεργασία μας με κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα μας καθιστά ενήμερους με όλες τις εξελίξεις της ιατρικής έρευνας, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
  • Με προγραμματισμένες και εξειδικευμένες επενδύσεις αναβαθμίζουμε και επεκτείνουμε τον εξοπλισμό μας.
  • Με συνεχή εκπαίδευση βελτιώνουμε τις ικανότητες και δυνατότητες της υποστήριξης και εξυπηρέτησης μας.
  • Με βάση τη σωστή οργάνωση και την πολιτική ποιότητάς μας εξασφαλίζουμε την πρότυπη λειτουργία, με εργαλεία το εξειδικευμένο προσωπικό μας και το σύγχρονο εξοπλισμό, εστιάζουμε στην ανθρώπινη και διακριτική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού, παράλληλα με την ταχεία και έγκαιρη αρωγή στο έργο της κλινικής ιατρικής.
  • Η σταθερή συνεργασία και η εμπιστοσύνη των συναδέλφων ιατρών και του ευρύτερου κοινού, φανερώνει τη συνέπεια στους αρχικούς μας στόχους.

Η Δέσμευση μας – Εμπιστοσύνη, ποιότητα και προσωπικό ενδιαφέρον

Δέσμευση της Ευζωίας αποτελεί η εξαιρετικής ποιότητας παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υγείας.

Τήρηση προτύπου 9001:2015

Ποιότητα υπηρεσιών σημαίνει:

  • Αξιοπιστία: Παρέχουμε στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται αυτό που τους έχουμε υποσχεθεί με ακρίβεια και σταθερότητα
  • Γρήγορη ανταπόκριση: Η πρόθυμη και έγκαιρη εξυπηρέτηση με ταχύτητα και ευελιξία
  • Έμπνευση εμπιστοσύνης: Η γνώση και η ευγένεια των ιατρών μας και του επιστημονικού προσωπικού μας, προσδίδει σιγουριά και εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας
  • Προσωπικό ενδιαφέρον: Ειδική ξεχωριστή μεταχείριση για κάθε άνθρωπο που μας εμπιστεύεται
  • Παρακολούθηση και τήρηση νομοθεσίας και κανονισμών σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιστοποιήσεις

Ευζωία Πιστοποίηση ISO9001:2008 - Διάγνωση και Πρόληψη

Ευζωία Πιστοποίηση ISO9001:2008 - Διάγνωση και Πρόληψη

ΕΥΖΩΙΑ ISO 9001:2015 2020-2023