Μαγνητική Τομογραφία

Η Μαγνητική Τομογραφία (MRI) είναι μια ακτινολογική μέθοδος απεικόνισης του οργανισμού, η οποία συνδυάζει τις ιδιότητες του μαγνητικού πεδίου και των ραδιοσυχνοτήτων, επιτρέποντάς μας να εξετάσουμε την εικόνα των εσωτερικών οργάνων. Στη μαγνητική τομογραφία δεν χρησιμοποιείται ιοντίζουσα ακτινοβολία ή άλλες χημικές ουσίες, όπως στην περίπτωση της αξονικής τομογραφίας. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις. Αποτελεί μια ανώδυνη διαγνωστική εξέταση που μας βοηθά να εξετάσουμε περιοχές που δεν μας επιτρέπει η απλή ακτινογραφία.

Πώς γίνεται η μαγνητική τομογραφία;

Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί μια μέθοδο που δεν προκαλεί καμία σωματική επιβάρυνση. Θα σας ζητηθεί να αφαιρέσετε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα από πάνω σας, καθώς αυτά μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τον μαγνήτη του τομογράφου. Ανάλογα με τον τύπο της εξέτασης που θα πραγματοποιηθεί, είναι πιθανό να σας χορηγηθεί σκιαγραφικό υλικό. Έπειτα, θα χρειαστεί να ξαπλώσετε ύπτια στο κυκλικό μηχάνημα, το οποίο περιβάλλει το σώμα. Λόγω του θορύβου του μαγνητικού τομογράφου, θα σας δώσουν ακουστικά για τα αυτιά. Τέλος, για να εξασφαλιστεί η σωστή απεικόνιση, πρέπει να παραμείνετε ακίνητοι. Μετά το πέρας της εξέτασης, μπορείτε να ντυθείτε και να αποχωρήσετε από το διαγνωστικό κέντρο, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας θα αξιολογηθούν με λεπτομέρεια από εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο ιατρό- ακτινολόγο. Από εκείνον μπορείτε, εάν το επιθυμείτε, να ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτά ή να ενημερωθεί ο ιατρός σας τηλεφωνικά ή μέσω email.

Ενδεικτικά, συνήθεις περιπτώσεις εξετάσεων είναι η μαγνητική εγκεφάλου, μαγνητική καρδιάς η μαγνητική αγγειογραφία, μαγνητική μαστογραφία, κ.α.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδειχθεί παρενέργειες των ραδιοκυμάτων στο ανθρώπινο σώμα. Οι αλλεργικές αντιδράσεις στο σκιαγραφικό υλικό είναι σπάνιες, ενώ κατά τη διάρκεια της εξέτασης παρακολουθείται διαρκώς, κάθε μεταβολή τόσο στην καρδιά, όσο και στην αναπνοή σας.

Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς στη Θεσσαλονίκη - ΕυζωίαΜαγνητική καρδιάς

Τι είναι η μαγνητική τομογραφία καρδιάς;

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς αποτελεί μια εξειδικευμένη ιατρική απεικονιστική μέθοδο για την μη επεμβατική αξιολόγηση της μορφολογίας και της λειτουργίας της καρδιάς. Χρησιμοποιεί μαγνητικά κύματα υπό ηλεκτροκαρδιογραφικό συντονισμό για τη παραγωγή υψηλής ευκρίνειας στατικών αλλά και δυναμικών εικόνων της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων αυτής, χωρίς τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας. Με βάση τις εικόνες αυτές, μπορεί να πραγματοποιηθεί με υψηλή αξιοπιστία η διάγνωση και να σχεδιαστεί λεπτομερώς η θεραπεία των περισσοτέρων παθήσεων της καρδιάς.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Η μαγνητική καρδιάς αποτελεί σήμερα την αποκλειστική μη επεμβατική μέθοδο διάγνωσης της μυοκαρδίτιδας, οξείας και χρόνιας. Πέρα από τη μυοκαρδίτιδα ενδείκνυται και συμβάλλει σημαντικά στη διερεύνηση και διάγνωση:

  • της ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας
  • των διηθητικών μυοκαρδιοπαθειών
  • των συγγενών αλλά και επίκτητων μυοκαρδιοπαθειών μη ισχαιμικής αιτιολογίας
  • της καρδιακής ανεπάρκειας
  • της αρτηριακής και πνευμονικής υπέρτ