Μαγνητικός τομογράφος - Μαγνητική τομογραφία καρδιάς